Gakken Kagaku-sensho 1

 

 

 

 

Gakken Kagaku-sensho 2

 

 

 

 

 

Credit

学研科学選書2013

クライアント:
学研

アートディレクション・デザイン:
中野豪雄、鈴木直子、直井薫子

2013.Sep, Dec

Gakken Kagaku-sensho 2013

Client:
Gakken

Art Direction, Design:
Takeo Nakano, Naoko Suzuki, Kaoruko Naoi

2013.Sep, Dec